Uw financiële portefeuille optimaliseren met gediversifieerde fondsen

Gediversifieerd beheer bestaat erin de totale belegging te spreiden over verschillende activaklassen op basis van het risico en het verhoopte rendement in elk van deze klassen. Deze spreiding wordt periodiek herbekeken afhankelijk van hoe onze beheerders de verdere evolutie van de markten inschatten.

Diversificatie ten dienste van de belegger 

Diversificatie van beleggingen tussen activaklassen en geografische zones is een manier om de risico’s in te perken. In een gediversifieerd beheer zal de beheerder dus trachten zijn beleggingen te spreiden over verschillende activacategorieën (aandelen, obligaties, valuta …) in verschillende activiteitensectoren en geografische zones. Deze spreiding wordt geoptimaliseerd op basis van het risico van elke activaklasse en de interactie tussen deze risico’s. 

Ons aanbod in gediversifieerd beheer

U hebt de keuze tussen 2 types oplossingen:

  • Een fondsenaanbod met diverse risicoprofielen. Afhankelijk van uw risicobereidheid en uw beleggingshorizon kiest u het fonds dat het best aansluit bij uw verwachtingen.
     
  • Begeleiding in assetallocatie: beheer onder mandaat of adviserend beheer.

De sleutelelementen van de expertise in gediversifieerd beheer

Uw beleggingen makkelijk spreiden over verschillende financiële markten

Een fonds kunnen kiezen dat aansluit bij uw beleggingshorizon

Het rendement van uw spaarvermogen optimaliseren volgens uw risicobereidheid

Deze strategie houdt risico’s in verbonden met de verschillende onderliggende waarden: aandelen, renterisico, kredietrisico

De expertise in gediversifieerd beheer van Amundi wordt geregeld onderscheiden in de financiële pers

Actifs-or-distribution-Amundi-patrimoine-Agefi-2014
  • Trophée d'Argent 2014 voor het beste aanbod gediversifieerde fondsen op 3 jaar, categorie Netwerkbanken (Crédit du Nord), uitgereikt door Le Revenu
  • Trophée de Bronze 2014 voor het beste aanbod gediversifieerde fondsen op 3 jaar, categorie Netwerkbanken (Société Générale), uitgereikt door Le Revenu
  • Actifs d'Or de la Distribution 2014 uitgereikt door AGEFI voor het Fonds Amundi Patrimoine, categorie Gediversifieerde Netwerkfondsen.

Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties.