Uw portefeuille diversifiëren met obligatiebeleggingen

Obligaties vormen een financiële belegging op middellange tot lange termijn. Ze bieden een winstpotentieel en risiconiveau dat onder de verschillende activaklassen als gematigd kan worden beschouwd. Amundi biedt u toegang tot zeer diverse obligatiefondsen vanuit zijn geavanceerde expertise in rentebeheer.

Focus op obligaties

Obligaties zijn deelbewijzen van leningen die worden uitgegeven door Staten, openbare instellingen of bedrijven. 

Ze bieden hun houder een rente (meestal vast en bepaald bij de uitgifte), in de vorm “coupons”. Op de eindvervaldag betaalt de emittent van de obligatie de nominale waarde van de obligatie terug aan de houder. Er bestaan tal van categorieën met zeer diverse kenmerken. Obligaties worden beschouwd als minder riskant dan aandelen, waarvan de inkomsten moeilijker te voorspellen zijn.

Op zoek naar obligatierendement

Amundi is een vooraanstaande speler in rentebeheer in Europa en de rest van de wereld. In een context van aanhoudend lage renteniveaus ontwikkelden onze specialisten eenvoudig toegankelijke obligatiefondsen, met duidelijke strategieën gericht op rendement op middellange en lange termijn.

De fondsbeheerders van Amundi volgen voortdurend de evolutie van de rentevoeten, de rating van de emittenten en de liquiditeit van de markt in hun zoektocht naar opportuniteiten in de verschillende obligatiecategorieën: overheidsobligaties, bedrijfsobligaties van “investment grade”, “high yield”-obligaties, inflatiegelinkte obligaties …

De belangrijkste risico’s verbonden aan obligaties zijn het renterisico, het wisselkoersrisico en het kredietrisico. Raadpleeg de juridische documentatie voor gedetailleerde informatie over de kenmerken van een fonds.

Sleutelelementen in het aandelenbeheer van Amundi

Een renteplatform dat de belangrijkste markten wereldwijd dekt

Een globale dekking van het obligatielandschap en belangrijke middelen voor opzoeking, analyse en opvolging

Een sterke expertise in de “aggregate1”-strategie (wereldwijd, Euro, Verenigde Staten)

Een vooraanstaande mondiale speler

Bijna 500 miljard euro

Dat is het bedrag dat Amundi onder beheer heeft via zijn obligatiefondsen2

1. De “aggregate”-strategie bestaat erin om tegelijk in overheidsobligaties en bedrijfsobligaties te beleggen.

2. Bron: perimeter Amundi op 31 december 2015 – Gegevens zijn louter indicatief en kunnen op elk ogenblik veranderen.