Als Europees koploper streeft Amundi naar een combinatie van kapitaalbehoud en liquiditeit van onze producten vanuit een volledige transparantie van onze beheerprocessen.

Begeleiding door specialisten

Beheer van liquide middelen

 • Het beheer van liquide middelen op lange termijn is gekenmerkt door een aanbod van beleggingshorizons van meer dan 3 maanden, met vaste of variabele rente, en waarvan de prestatie varieert volgens de evolutie van de rentevoeten van minder dan 2 jaar.
 • Afhankelijk van uw beleggingsdoelstellingen begeleidt Amundi u met een breed fondsenaanbod.
 • Om deze te sturen, beleggen onze beheerders in kortlopende obligaties die worden uitgegeven door zorgvuldig geselecteerde emittenten, depositocertificaten (uitgegeven door de banken) en handelspapier (uitgegeven door ondernemingen).

Onze engagementen in het beheer van liquide middelen

 • Kapitaalbehoud
  De beheerders van Amundi hanteren een strenge selectie van emittenten (staten, banken, bedrijven) en een doorgedreven diversificatie van dragers.
 • Liquiditeit
  De fondsen van Amundi bieden een dagelijkse liquiditeit. Dit maakt een flexibel en paraat beheer van uw belegging mogelijk.
 • Expertise
  De beheerders van Amundi die zich toeleggen op liquide middelen doen ook een beroep op de competenties van het Strategisch team om de rente-evoluties in te schatten en op die van het team Kredietanalyse om de emittenten te selecteren. Dit beheer wordt sinds meer dan 12 jaar met succes toegepast1.

De sleutelelementen van het beheer van liquide middelen van Amundi

 • Stabiele teams, bij de meest toonaangevende van Europa, die een beroep kunnen doen op interne hulpbronnen (strategie, kredietanalyse, onderhandeling)
 • Ervaren beheerders en de capaciteit om aanzienlijke kasstromen te beheren
 • Efficiënte tools om risico’s te kaderen en goede reactiviteit te verzekeren.

1. Bron perimeter Amundi op 30 juni 2014. Gegevens zijn louter indicatief en kunnen op elk ogenblik veranderen.