SRI & solidaire fondsen voor verantwoordelijk beleggen

Wenst u zin te geven aan uw spaargeld? Duurzame ontwikkeling en sociaal ondernemerschap aan te moedigen? Amundi selecteert in zijn SRI fondsen en solidaire fondsen bedrijven die afgetoetst zijn aan deze criteria.

Beleggingen die financiële én maatschappelijke meerwaarde beogen.

Om duurzame ontwikkeling in al zijn aspecten te bevorderen en concrete oplossingen te zoeken voor maatschappelijke uitdagingen bestaan twee beleggingscategorieën: maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI) en solidair sparen.

SRI: uw schouders zetten onder duurzame ontwikkeling

  • Strijd tegen de klimaatopwarming, tegen corruptie, voor de rechten van de mens … SRI-fondsen beleggen in bedrijven die in hun sector de lat hoog leggen op het vlak van ecologie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur.
  • Wij bieden toegang tot SRI-fondsen voor alle profielen, op de monetaire markten, in het obligatiesegment, in aandelen en gediversifieerde oplossingen. Op het vlak van inkomens- en pensioensparen bieden wij toegang tot een ruim ISR-gamma, erkend door het Comité Intersyndical Epargne Salariale ( CIES).

Amundi is de eerste beheersmaatschappij waarvan de ISR-benadering werd gecertificeerd door de AFNOR.

Solidair sparen: intekenen op een financiële belegging met een meetbare maatschappelijke impact

  • Solidair sparen financiert instellingen die geselecteerd werden op basis van hun maatschappelijke relevantie In alle regio’s helpen zij vrouwen en mannen om hun dagelijkse leven te verbeteren: onderwijs, tewerkstelling, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg, zelfstandigheid …
  • In het rapport maatschappelijke impact van de door Amundi beheerde fondsen vindt u concrete informatie over de gefinancierde projecten, het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen, gehuisveste personen, begunstigden van gezondheidszorg …
  • Al onze solidaire fondsen hebben een Finansol-label. Dit label staat borg voor de solidariteit en de transparantie van de belegging.

De sleutelelementen van onze expertise op het vlak van SRI en solidair sparen

1e

op de Franse ISR-markt, met meer dan 70 miljard euro onder beheer1

45

IRS-fondsen en solidaire fondsen naargelang uw verwachtingenIRS-fondsen en solidaire fondsen naargelang uw verwachtingen1

2e

op het vlak van solidair sparen 2, met 1 miljard euro onder beheer1

1. Gegevens Amundi Group op 31 december 2014 - Gegevens zijn louter indicatief en kunnen op elk ogenblik veranderen.
2. Finansol, 2014 : focus op solidair sparen