Amundi biedt toegang tot een ruim aanbod van beleggingsoplossingen met beschermd kapitaal1, opgevat om te beantwoorden aan de veiligheidsverwachtingen van spaarders, waaronder gestructureerde fondsen of obligaties.

Begeleid worden door specialisten

De laatste financiële crisissen en de daling van de rentevoeten hebben de leefwereld van spaarders danig door elkaar geschud. Zij zijn niet altijd bereid om op een horizon van 5 jaar of meer een onbeheerst kapitaalrisico te nemen.

Vandaar dat Amundi zijn spaarders toegang biedt tot oplossingen die bedoeld zijn om vermogens te diversifiëren én de risico’s tot een minimum te beperken.

De beheersmaatschappij biedt de spaarder de zekerheid dat hij zijn volledige ingelegde kapitaal exclusief inschrijvingskosten zal recupereren als hij koos voor een gewaarborgd fonds of slechts een deel indien het gaat om een beschermd fonds zonder voorwaarde op de eindvervaldag van zijn belegging.

  

 

Om uw kapitaal te beschermen en te waarborgen over een welbepaalde periode.

De sleutelelementen van onze expertise

Een historische speler op de markt sinds de jaren 1990

Innovatief aanbod dat zich permanent aanpast aan de marktcontext

Intern departement dat zich toelegt op deze oplossingen

Fondsen met waarborg of bescherming op de eindevervaldag

Gemeenschappelijke Beleggingsfondsen met onvoorwaardelijke waarborg of bescherming bieden de mogelijkheid om deels in te haken op de potentiële prestatie van de financiële markten op lange termijn in ruil voor een beperkt risico dankzij een vooraf vastgelegde formule.

Amundi biedt u toegang tot een ruime waaier van oplossingen op basis van gediversifieerde fondsen of gestructureerde fondsen die een waarborg of gedeeltelijke bescherming van het kapitaal bieden. Deze bescherming of kapitaalwaarborg wordt vergoed door een deel van de prestatie van het fonds. Amundi kan u diverse financiële constructies voorstellen, in de vorm van gestructureerde fondsen (GBF), effecten (EMTN), fondsen van fondsen ...

Deze producten zijn aangepast aan het plaatselijke reglementaire en fiscale kader, met name in Europa en Azië.

Instrumenten ten dienste van rendement

1er

Europese speler in gewaarborgde fondsen2

1er

speler in Frankrijk voor gestructureerde producten3

40%

marktaandeel op de uitstaande bedragen van gestructureerde fondsen tijdens 3 van de voorbije jaar4

1. De kapitaalbescherming kan naargelang de fondsen onderworpen zijn aan een minimumprestatie; als aan deze prestatievoorwaarde niet wordt voldaan, is het mogelijk dat u een kapitaalverlies ondergaat overeenkomstig de omvang van de daling.

2. Bron: December 2013 – bron Lipper FMI, perimeter open fondsen in Europa

3. Bron: Amundi Group

4. Bron: Europerformance NMO (april 2014) – PDM Groupes Gestionnaires