“Absolute return”-fondsen

Amundi is pionier in deze expertise en rolt “absolute return”-strategieën uit die mikken op een rendement dat losstaat van de markttendensen.

Zoektocht naar rendement dat losgekoppeld is van de markten

“Absolute return”-fondsen streven naar positieve prestaties ongeacht de marktomstandigheden, veeleer dan naar het overtreffen van een bepaalde benchmark.

Een volledig aanbod van oplossingen

Amundi biedt toegang tot een volledig gamma van “absolute return”-expertise (volatiliteit, Global Macro …) en daaraan gekoppelde beleggingsoplossingen in de vorm van open fondsen, mandaten of fondsen van fondsen.

Deze diversiteit levert een combinatie op van dynamische en innovatieve posities met een opvolging van de volatiliteit. Het doel is een positief rendement te genereren, zelfs in een negatieve marktcontext.

Amundi is pionier in arbitrage van volatiliteit en neemt in dat domein een toonaangevende positie in.

Sleutelelementen in de “absolute return”-fondsen van Amundi

Een alternatief voor traditionele beleggingsstrategieën

Gericht op positief rendement los van de marktomstandigheden

Een strategie die risico’s inhoud: kredietrisico, renterisico, wisselkoersrisico …1

Expertise in cijfers

38

miljard onder beheer in “absolute return”-fondsen2

22 jaar

prestatiehistoriek2

36

specialisten ter zake2

1. Raadpleeg het prospectus van de betreffende fondsen of compartimenten voor een overzicht van de risico’s.

2. Bron: gegevens perimeter Amundi op 31 december 2015.